พลาสติก กับ กระดาษ จะเลือกใช้แบบไหนดี?

 

             

             กระแสการรณรงค์เลิกใช้พลาสติก เช่น ถุงพลาสติก กล่องพลาสติก หลอดพลาสติก รวมไปถึงกล่องโฟม ยังคงเป็นที่พูดถึงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจหันมาตระหนักถึงผลเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้พลาสติกและต้องการเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยให้สังคมมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน โดยมีหลายธุรกิจเริ่มเปลี่ยนแปลง เช่น ลดการใช้ถุงพลาสติกและให้ลูกค้าพกถุงผ้าเอง ซึ่งในธุรกิจบางอย่างไม่สามารถที่จะใช้ถุงผ้าเพื่อผลิตเป็นแพคเกจจิ้ง (packaging) ได้ คำถามที่ตามมาคือ แล้วเราจะผลิตแพคเกจจิ้ง (packaging) ที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรบ้าง? จะใช้แพคเกจจิ้ง (packaging) ที่ผลิตจากพลาสติกหรือกระดาษดีกว่ากัน?  BKK PAPER BOX ได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากค่ะ

พลาสติก
o   ผลิตจากสารสังเคราะห์
o   ถุงพลาสติก ย่อยสลาย 10-20 ปี
o   ขวดพลาสติก ย่อยสลาย 450 ปี
o   ไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เกิดสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เป็นสารก่อมะเร็งเมื่อถูกเผา
o   รีไซเคิลได้น้อยมาก (ขยะพลาสติกเกือบ 200,000 ตัน รีไซเคิลไม่ถึงครึ่ง นอกนั้นถูกฝังกลบและเล็ดลอดสู่ทะเล)
o   เกิดสารพิษปนเปื้อนและเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทั้งในน้ำและบนบก
o   การรีไซเคิลทำให้เกิดโลหะหนักกระจายในอากาศ และยังเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดก๊าซเรือนกระจก

กระดาษ

o  ผลิตจาก ฟาง ปอ หญ้า ชานอ้อน ยูคาลิปตัส เป็นพืชที่ปลูกง่าย มีพื้นที่ปลูกเพื่อผลิต กระดาษโดยเฉพาะ
o  กระดาษสามารถย่อยสลายภายใน 2-3 เดือน
o  รีไซเคิลได้เกือบทั้งหมดของการใช้ และยังสามารถนำไปขายให้กับโรงงานรีไซเคิลได้อีกด้วย
o  มีระบบการผลิตและควบคุมของโรงงานกระดาษที่ไม่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้าง
การใช้กระดาษในปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกต้นไม้เป็นอาชีพหลัก โดยจะใช้พื้นที่ว่างปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตเยื่อกระดาษ ส่งให้โรงงานกระดาษ และปลูกต้นไม้ชุดใหม่ขึ้นมาทดแทน เพื่อให้มีผลผลิตป้อนเข้าโรงงานอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังช่วยให้เกษตรกรยังมีอาชีพและรายได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังช่วยรักษาสภาพแวดล้อม ลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติจากการตัดไม้ในป่าธรรมชาติลงได้อย่างมาก

         หากเปรียบเทียบเรื่องการย่อยสลายแล้ว กระดาษจะย่อยสลายได้เร็วกว่า เนื่องจากกระดาษผลิตจากเยื่อไม้ตามธรรมชาติ ส่วนพลาสติกถูกสังเคราะห์ขึ้นจากสารเคมี แม้พลาสติกจะรีไซเคิลได้ แต่ทำให้เกิดสารเคมีตกค้างสู่คน สัตว์และสิ่งแวดล้อม และยังใช้เวลาการย่อยสลายนานมาก ยกตัวอย่างเช่น คุณทิ้งขยะพลาสติก ไม่มีคนเก็บไปรีไซเคิล พลาสติกนั้นก็ไม่ย่อยสลายเป็นร้อยๆ ปี แต่ถ้าทิ้งขยะกระดาษ กระดาษนั้นก็จะย่อยสลายเน่าเปื่อยผุพังไปเองได้

         สุดท้ายแล้วทุกอย่างมีทั้งข้อดีและข้อเสีย อาจจะไม่ต้องเลิกใช้พลาสติก แต่เปลี่ยนเป็นลดปริมาณการใช้และเปลี่ยนเป็นวัสดุที่ทดแทนกันได้น่าจะดีที่สุด เช่น กล่องกระดาษ แพคเกจจิ้ง (packaging) ที่ทำจากกระดาษ เป็นต้น 

Powered by MakeWebEasy.com